Dansk produceret, dansk kvalitet

AUTOMATIC SYD leverer udelukkende produkter og anlæg af høj kvalitet.

Al produktion er systematiseret og beskrevet ned til mindste detalje i samtlige faser gennem projekt og produktion. Løbende kvalitetssikring, for korrekt produktion under hensyntagen til miljøet, sker efter ISO-standarderne (9000/ 14000-serien).

Enhver leverance gennemgår en nøje specifiseret test og kontrol før den forlader fabrikken. Den 100% test der gennemføres er væsentlig mere omfattende end de tests der er foreskrevet i normer og standarder. Begrebet stikprøve kontrol finder aldrig anvendelse hos os.

Alle tavler/anlæg leveres med originalt testcertifikat som er kundens garanti for, at leverancen er fuld funktionsdygtig uden fejl eller mangler, - og at alt er som aftalt.

Vore kunder er velkommen til løbende at besigtige leverancen under produktionen, samt at overvære de afsluttende tests inden endelig levering.

Miljø & Sikkerhed

Vi har kun én Jord! Hos AUTOMATIC SYD gør vi noget for at værne om den.

Gennem en fast defineret miljøpolitik, er det en ubetinget selvfølge, at alle vore færdige produkter og løsninger kun indeholder godkendte miljørigtige komponenter og udstyr, der som minimum opfylder de til hver tid gældende miljøkrav.

Al produktion foregår under de bedste sikkerhedsmæssige betingelser, og restaffald fra såvel produktion som kontormiljø sorteres for genanvendelse i størst mulige omfang.

Vores medarbejdere er virksomhedens vigtigste ressource. Et inspirerende arbejdsmiljø, godt indeklima, korrekte ergonomiske forhold samt venskabelig omgangstone blandt kollegaerne, skal være med til at alle trives på højeste niveau, - så rammerne og motivationen altid er til stede for at skabe de bedste løsninger til vore kunder.

Du græder kun én gang, når du køber kvalitet.

Det er nu engang sådan, at kvalitet koster mere end det modsatte. Så nej, vi er ikke de billigste. Til gengæld gør vi alt for, at du får et produkt, du glæder dig over at bruge hver eneste dag, og at du får mere værdi end du betaler for.

Og har du i øvrigt nogensinde fortrudt, at du har valgt kvalitet?