Intelligente tavler

Intelligente tavler, baseret på moderne mikroprocessor teknologi, er det nyeste og mest fleksible indenfor avanceret motorkontrol og –beskyttelse.

Ved kontinuerlig styring, overvågning og måling af motorafgangene og effektkredsene, opnås der blandt andet mulighed for at blive varslet om en fejl under udvikling, så tidligt, at problemet kan afhjælpes, inden fejlen bliver af et omfang som resulterer i driftsstop, -typisk med store økonomiske tab tilfølge.

Da systemerne yderligere har mulighed for hurtig og enkel opsætning af samtlige motor-startere/forbrugere i anlægget umiddelbart inden endelig idriftsættelse, opnås der desuden anseelige besparelser gennem reduceret planlægnings- og projektomkostninger.

Systemet kan med fordel integreres i de fleste typer fastfortrådet, plug-in samt draw-out opbyggede motorkontroltavler. Via intern busforbindelse kommunikere den enkelte kontrolenhed i hver afgang med betjeningsenheden, - et brugervenligt lokalt placeret interface i de enkelte intelligente motorkontroltavler. Desuden kan systemet net- værksforbindes med fuld integration til det centralt SRO-anlæg.

  • Undgå driftstop
  • Ingen produktionstab
  • Stor fleksibilitet
  • Projekt besparende
  • Fuld netværksintegration

Kontakt os for en nærmere præsentation af mulighederne indenfor den intelligente tavleverden!

+45 74 44 91 91