Termografi

Termografering er et af de mest effektive serviceværktøjer til forebyggende vedligeholdelse samt identifikation af synlige og ikke synlige fejl på el-tavler,el-anlæg, el-installationer, produktionsanlæg og motorer.

De fejl der typisk afsløres er overbelastninger, skævbelastning, dårlige forbindelser, slitage, korrosion, fejldisponeringer og defekte komponenter eller andre fejl, der kan medføre strømsvigt og utilsigtet driftsstop i din produktion.

Forebyggende vedligehold bør finde sted med jævne mellemrum, tavleanlæg der er udsat for ekstreme driftsforhold/opstillet i krævende miljø, bør kontrolleres oftere.

På den måde er det muligt at kortlægge og udbedrer eventuelle fejl, inden større skader opstår. Omkostningerne ved utilsigtet driftsstop har typisk væsentlig større omkostninger, end planlagt vedligeholdelse i form af serviceeftersyn og termografering. Vores termografering omfatter termografisk inspektion af alle kontaktorer, sikringer, forbindelser og motorværn, der kan inspiceres når tavlen åbnes.

Når termografering af el-tavlen eller el-anlægget er foretaget udfærdiges der en rapport med detaljerede oplysninger om de eventuelle fejl der måtte findes samt forslag til udbedring af disse. Hvis det ønskes kan der samtidig foretages en visuel tilstandskontrol af tavlen.

  • Forebyg Brand    
  • Forebyg Nedbrud    
  • Forebyg Produktionsstop    
  • Forebyg Materielskader    
  • Forebyg Personskader

Spørg os om et forslag - vi har prøvet det før!

+45 74 44 91 91